05-11-07

Nieuwe uitgave: Hoe alles gebeurt


René Bakker, Atalanta Pers, Baarn:

‘Sommige dichters hebben aan één foto of schilderij genoeg om lyrisch uit te pakken. Frans Budé is er zo een. Een foto van Vincent Mentzel op de voorpagina van NRC Handelsblad met als kop ‘Barman in armste gemeente van VS’ inspireerde hem tot een dubbele reeks gedichten over het stadje Taylor in Nebraska. Er ontstaan zeven lange gedichten met als toegift de reeks Liedjes van ver waarin hij de gebeurtenissen uit de eerste cyclus, gelardeerd met fragmenten van songteksten van de legendarische Amerikaanse zanger Jimmy Buffett, in een heel ander perspectief plaatst.
Hoe alles gebeurt gaat over het harde leven op het Amerikaanse platteland, over de dingen van alledag maar ook over dramatische gebeurtenissen die diep ingrijpen in het leven van de bewoners. In hoeverre hebben zij greep op wat om hen heen gebeurt? Uit de breed uitwaaierende gedichten van het eerste deel spreekt niet alleen een intieme toon maar ook een groot verlangen naar zekerheid, getuige deze slotregels: ‘(...) vermoeden dat niets hetzelfde blijft, alles gebeurt, / de heuvels, de prairie, andermans verlangen dat lachend / aan komt rollen, onnodig schaterend, snel verdwijnt.’ In het tweede deel worden de gedichten compacter, er klinkt iets surrealistisch door als de dichter op heel eigen wijze de afgestorvenen een stem geeft.
Gaandeweg maakt Budé zich los van Mentzels foto, het beeld lost op in poëzie, zodanig zelfs dat de dichter via Buffetts songregel lookin’ for the cloud with a styrofoam lining bij een andere intrigerende foto van dezelfde fotograaf uitkomt. De cirkel is rond. De mysterieuze foto van Vincent Mentzel die ik op het titelblad afdrukte en waarvan ik een deel, steeds in een andere kleurzetting, aan elk van de zeven gedichten uit de eerste reeks meegeef, past uitstekend bij de beklemmende sfeer die Budés gedichten oproepen. De hieraan toegevoegde taaltekens en de byzondere typografie plaatsen het geheel in een al even vervreemdende maar passende context. De zorgvuldige en kundige wijze waarop deze bundel is gebonden maakt van het geheel een kleinood waar we bijzonder trots op zijn.
Hoe alles gebeurt is een bundel die de lezer die met Frans Budé meereist niet onberoerd zal laten.’

INFORMATIE:

> een geheel van twee reeksen van ieder zeven nieuwe gedichten
> op het frontispice een foto van Vincent Mentzel, waarvan een deel zeven maal in evenzovele kleurvariaties wordt herhaald
> 30x21 cm, 36 pagina’s, gedrukt op 125 grams Jahannot
> gebonden in zwaar handgeschept papier; houten rug in contrasterende kleur
> oplage 110 ex. waarvan 100 voor de handel
> prijs € 55,- ( + € 4,50 verzendkosten; voor België € 6,50)
> het verschuldigde bedrag overmaken op postbank 6921603 t.n.v. Cocon, Baarn
> bestellen? mail naar info@atalantapers.nl

(foto: Vincent Mentzel)

Geen opmerkingen: