08-03-09

Raster: het allerlaatste nummer (maart 2009)
In het afscheidsnummer van RASTER, tijdschrift in boekvorm van 1977 tot 2009, opgericht door H C. ten Berge, heeft de redactie in een dubbelnummer zo'n honderdtal medewerkers bij elkaar gebracht onder de noemer 'Het einde'.
Mijn bijdrage: vijf gedichten onder de titel 'Schumann'.
Zie ook website De papieren man

Geen opmerkingen: