11-10-12

Presentatie nieuwe dichtbundel 1


Waar en wanneer?
Op vrijdag 19 oktober 2012 om 16:oo uur in de Jan van Eyck / Hubert van Eyck Academie te Maastricht.
Lex ter Braakdirecteur van de Academie houdt een korte beschouwing over de bundel. Muzikale verrassing: Veronika Juhász, sopraan (zie foto).Uit de vooraankondiging van Uitgeverij Meulenhoff:
"In zijn nieuwste dichtbundel spreekt Frans Budé verwonderd over de schijn van oneindigheid. Vanuit een sterk besef van samenhang dicht hij zowel over het grote als het kleine en speurt hij naar onderlinge verbanden. Dat leidt tot treffende, troostvolle gedichten over de nietigheid van de mens, diens levenslust en angst voor verlies. Met ontzag schrijft Budé over de krachten van de natuur: ‘Soms wil je zulke dingen niet. Niet dat de zon ondergaat, / niet dat een vogel verdwijnt in een mensenmaag, // een schelp volloopt met de zee, een ster / uiteenspat onder haar eigen schedeldak.’ 
In ‘Transit’ stipt Budé even liefdevol als speels de broosheid aan van het menselijk bestaan." Geen opmerkingen: