16-01-13

Nieuw gedicht


Stemmen

De toegang tot de dag, de eerste woorden nog 
gefluisterd, ruisend vangt de ochtend aan.
We wennen aan de uren waarin stilte wordt verdreven,
luidruchtig betreedt men de straat zonder te zien

de praatzieke zwerver, zijn flodderig beddengoed.
Tussen lege dozen plooit hij zijn matras, nauwelijks

benut vannacht, verdwaald en zoekgeraakt
als hij was tussen stampende stemmen in zijn hoofd,

de zich oplossende straat daarachter, onbereikbaar ver.

frb


Foto op deze > website gezien

Geen opmerkingen: