14-01-13

De eerste alinea (2)
Toen Gregor Samsa op een ochtend uit onrustige dromen ontwaakte, ontdekte hij dat hij in zijn bed in een reusachtig ondier was veranderd. Hij lag op zijn pantserachtig harde rug en zag, als hij zijn kop een beetje optilde, zijn gewelfde, bruine, uit boogvormige stijve delen samengestelde buik, op de welving waarvan de deken, die op het punt stond er helemaal van af te glijden, nauwelijks houvast kon vinden. Zijn vele, in vergelijking met zijn verdere omvang jammerlijk dunne pootjes trilden hulpeloos voor zijn ogen.

Franz Kafka, De gedaanteverwisseling. Vertaling uit het Duits: Willem van Toorn, Athenaeum-Polak &Van Gennep, Amsterdam.

Geen opmerkingen: