10-03-13

De eerste alinea (10)


In de zomer van 1998 vertrouwde mijn buurman Coleman Silk – die, voordat hij twee jaar tevoren met emeritaat was gegaan, meer dan twintig jaar klassieke talen gedoceerd had aan het nabije Athena College en daar bovendien zestien jaar decaan was geweest – me toe dat hij, een man van eenenzeventig, een verhouding had met een vierendertigjarige schoonmaakster die op de universiteit werkte. Tweemaal in de week maakte ze ook het postkantoor van het plaatsje schoon, een kleine grijshouten keet die eruiziet alsof hij in de jaren dertig van de twintigste eeuw een Okie-gezin tegen de stofstormen in de Dust Bowl had kunnen beschutten en die, eenzaam en troosteloos tegenover het benzinestation en de bazar gelegen, zijn Amerikaanse vlag laat wapperen op het kruispunt van de twee wegen die het commerciële hart van dit bergstadje vormen.

Philip Roth, De menselijke smet. Vertaling uit het Amerikaans: Else Hoog. Uitgeverij Meulenhoff, Amsterdam.


Geen opmerkingen: