31-08-13

In Memoriam Seamus Heany (1939-2013)De tonen van een ondergrondse blikken fluit 
krulden door de gang omhoog, als ik die afliep 
naar waar ik wist dat ik altijd mijn wachter 
aantrof op de tegelvloer, pet op de grond, 
vingers dansend. Zijn oog oogde naar mij 
met een blik zonder verwijt die ik niet ontweek, 
of niet meteen, want beiden moesten wij het 
zelf maar zien. 
                        Terwijl het wijsje dartelde en sprong, 
hield ik een warme munt op scherp, klaar 
om te geven; maar nu sloeg ik mijn ogen neer, 
want draaide ons verkeer niet om herkenning? 
De doortocht mij verleend, stak ik de munt weg, knikte, 
en hij, zijn oog nog steeds op mij, hij knikte ook. 


Seamus Heany, uit District en Circle. Vertaling Onno Kosters en Han van der Vegt. 
Uitgeverij Meulenhoff, Amsterdam 2013.

Heany, geboren in Noord-Ierland en vaker te gast in Nederland (ondermeer in Rotterdam en Maastricht), overleed na een kort ziekbed. In 1995 ontving hij de Nobelprijs voor Literatuur.
Over District en Circle schreef The Guardian: 'Dit boek graaft zich niet alleen in je, het graaft zich diep in je.'


Geen opmerkingen: