15-09-13

Opening tentoonstelling Piet Berghs 2
Nadat ik in april 2013 bij het eerste deel van de overzichtstentoon-stelling van beeldhouwer Piet Berghs (bij gelegenheid van zijn vijfenzestigste verjaardag) tijdens de opening iets mocht zeggen over zijn werk, viel me afgelopen weekend de eer te beurt om de periode 1995-heden in BIS71 te Geleen van een introductie te voorzien. Beide exposities dragen de naam Door de spiegel van de tijd. Een fragment uit mijn inleiding: 

'In een van de kabinetten is een geheel uit hout vervaardigd meerdelig sculptuur te zien, verbonden door een uit stof vervaardigde, gedrapeerde slurf. ‘Zonder titel’, heeft Piet Berghs het kunstwerk genoemd. Wat we zien heeft iets organisch, het zou indirect kunnen verwijzen naar een samengesteld wespennest, zo een van de papierwesp die haar onderkomen maakt van fijngekauwde houtvezels. Maar het is het niet! Wie in de grootste capsule-achtige trechter naar binnen kijkt, ziet iets wat op een vuurhaard lijkt met in meerdere etages opgebouwde, zwarte, zwamachtige uitstulpingen. Het geheel is spannend, suggereert een wijdere betekenis. 
‘Ik geef vorm aan het onzegbare’, zo heeft Piet Berghs ooit de dichter Leo Herberghs geciteerd. Evengoed zou je kunnen spreken van het onzichtbare, want menigeen zal door de krachtige vormentaal zijn gedachten verplaatsen naar de raadselachtige binnenruimten van dit plastisch werk, het onzichtbare dus, dat de beeldhouwer zo poëtisch, ruimte gevend aan de verbeelding, weet op te roepen.'

BIS71 Ruimte voor Kunst is gevestigd aan de Rijksweg Noord 71 te Geleen. De tentoonstelling loopt t/m 3 november 2013 op zaterdag en zondag van 14:00–17:00 uur. 

Geen opmerkingen: