09-02-15

I.M. Piet Killaars (1922-2015)


Beeldwerk 

1

Hoe nauw kent het oog de hand? 

Vlakken worden zichtbaar zonder schaduw 
als hij zijn hand verplaatst, besluit

te zoeken waar het licht straks valt, nu nog
goudachtig brandt achter zijn borstbeen,
in bergen splinters uiteen zich keert.

En lijkt te vullen de kamers, een lied
om hem heen. Zo nieuw de rilling,
zo’n glans de toegeschoven steen.


2

Het scheppen – dat moment
in zichzelf dat tijdloos wordt,
opstaat als een vogel uit zijn nest,

sissend in de dag onder een hemel
die schreeuwend aanschuift. 
In het volle huis loopt de tijd,wast hij

zijn handen laat op de dag, bekijkt hij
de afdruk van zijn duimen in de klei.


  frb

'Beeldwerk' werd geschreven in 1997 bij gelegenheid van de vijfenzeventigste verjaardag van beeldhouwer Piet Killaars. 
De foto dateert uit 2012.

Geen opmerkingen: