29-06-2018

Aldus de schrijver (2)


“Poëzie is een belijdenis van leegte, proza een uitbarsting van ideeën en woorden die vaardig gestuurd en in toom moeten worden gehouden. Daarom hard aan de roman gewerkt: twee bladzijden geschreven en die driemaal overgetikt om ze vervolgens nogmaals te herzien. Het resulteert in een gevoel alsof ik een akker heb geploegd. Alsof er een akker ís geploegd.
Ook zijn er weer dagen waarop zich een koortsige schrijfdrift in mij manifesteert. Daaraan valt gemakkelijk tegemoet te komen naarmate een passage al eerder op gang is geholpen. Het zwaan-kleef-aan-beginsel treedt dan in werking, waarna alles soepel verloopt.”
 


H.C. ten Berge, Een spreeuw voor Harriët. Essays. Dagboekbladen. Veldnotities. Uitgeverij Atlas Contact, Amsterdam/Antwerpen 2018.
Bovengenoemd citaat stamt uit het onderdeel ‘Dagboekbladen’ en gaat terug op een aantekening uit 1984.Geen opmerkingen: