08-06-18

I.M. Gregor Laschen (1941-2018)

 


Traag de rivier, voorbij de inham bolt 
het voorzeil, spant en smoest de wind,
flirten wolken boven het laatste oevergras.  
Er komt iets koppigs, in woorden niet te vatten –

water rolt, wielt onder de boot, wat ooglengtes
verder springt een ongekende wind op de plecht, 
schuurt heel even. Hij brengt de dood mee, 

rijgt zich vast. Zo blijf jij in eenzaamheid achter,
dalend, stijgend – dan steek je over, 
het water blijft overeind, flonkerend tegen.

En wij? Wij zoeken ons voor de tijd die rest
een plek tussen jouw woorden – in weerwil van.


              frb


            
Gregor Laschen overleed 2 juni j.l.Geen opmerkingen: