20-02-2016

Aldus de kunstenaar (15)"Als een bedeesde amateur in verwarring voor een kunstwerk staat, vraagt hij altijd hoe het heet; en als het antwoord luidt: 'Compositie', schiet hij daar mooi mee op. Zelfs als er gezegd wordt 'Stilleven, 'Portret' of 'Landschap' wordt hij weinig wijzer. Het spreekt vanzelf dat het schilderstuk niet hoeft te worden samengevat in enkele woorden (tekens die bij een andere vorm van expressie horen), maar dat wil niet zeggen dat de schilder in het algemeen elke neiging tot verbale formulering achterwege laat. Nu eens legt hij uit dat hij die ene kleur naast die andere wilde stellen, naar evenwichtige vormen streefde of problemen van licht of materie wilde oplossen. Daarmee lijkt alles gezegd te zijn. In alle 'Kruisigingen' die in vijfhonderd jaar zijn geschilderd, is maar heel weinig religieuze intentie te vinden – wat verklaart waarom ze ons nog kunnen boeien."

Raymond Queneau in Mijn moeder zong. Samengesteld, vertaald en geannoteerd door Jan Pieter van der Sterre. Uitgeverij De Arbeiderspers, Amsterdam – Antwerpen 1999.


Geen opmerkingen: