13-01-2018

Gedichten op video (11)


moore


het is de aarde die drijft en rolt door de mensen

het is de lucht die zucht en blaast door de mensen

de mensen liggen traag als aarde

de mensen staan verheven als lucht

uit de moederborst groeit de zoon

uit het vadervoorhoofd bloeit de dochter

als rivieren en oevers vochtig en droog is hun huid

als straten en kanalen staren zij in de ruimte

hun huis is hun adem

hun gebaren zijn tuinen

zij gaan schuil

en zij zijn vrijhet is de aarde die drijft en rolt

het is de lucht die zucht en blaast


door de mensen


Uit: LucebertVerzamelde gedichten. Uitgeverij De Bezige Bij, Amsterdam 2002Geen opmerkingen: