22-02-2018

De eerste alinea (61)


"In de achttiende eeuw leefde er in Frankrijk een man die tot de geniaalste en afschuwelijkste figuren van deze aan geniale en afschuwelijke figuren niet arme epoque behoorde. Zijn geschiedenis zal hier worden verhaald. Hij heette Jean-Baptiste Grenouille, en als zijn naam in tegenstelling tot de namen van andere geniale monsters, zoals bijvoorbeeld De Sade, Saint-Juste, Fouché, Bonaparte, enzovoort, tegenwoordig in vergetelheid is geraakt, dan komt dat beslist niet omdat deze Grenouille in aanmatiging, verachting van de medemens, immoraliteit, kortom in goddeloosheid, de mindere van deze beroemde duistere lieden zou zijn geweest, maar omdat zijn genie en zijn enige ambitie zich beperkte tot een gebied dat in de geschiedenis geen sporen nalaat: het vluchtige rijk der geuren."

Patrick Süskind, Het parfum. De geschiedenis van een moordenaar. Vertaling uit het Duits: Ronald Jonkers. Uitgeveij Bert Bakker, Amsterdam 1985


Geen opmerkingen: