13-09-2022

Aldus de kunstenaar (34)

 

 

“Waarom, denk ik, zouden de lichtende punten aan het firmament eerder toegankelijk voor ons zijn dan de zwarte stippen op de kaart van Frankrijk?
Als we de trein nemen om naar Tarascon of Rouen te gaan, dan nemen we de dood om naar een ster te gaan. Iets wat in deze redenering zeker waar is, is dat wij tijdens ons leven niet naar een ster kunnen gaan. Evenmin als we na onze dood de trein kunnen nemen. Enfin, het lijkt mij niet onmogelijk dat cholera, nierstenen, tering en kanker hemelse vervoersmiddelen zijn zoals stoomboten, omnibussen en treinen aardse vervoermiddelen zijn.
     Rustig van ouderdom sterven is dan te voet daarheen gaan.
     Nu ga ik naar bed, want het is laat en ik wens je goedenacht en   
     veel geluk.
     Met een handdruk.”

t.à t.
Vincent

Fragment uit een brief van maandag 9 of dinsdag 10 juli 1888 van Vincent van Gogh aan zijn broer Theo.

Uit: Brieven van Vincent van Gogh. Troost voor bedroefde harten. Samengesteld door Nienke Bakker, Leo Jansen en Hans Luijten. Uitgeverij Prometheus, Amsterdam 2020


Geen opmerkingen: